Imprint

Published by:

Bayer AG, Leverkusen, Germany
reprezentat prin Consiliul de Administraţie:
Werner Baumann, Preşedinte, Liam Condon, Johannes Dietsch, Hartmut Klusik,
Kemal Malik, Erica Mann, Dieter Weinand

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkusen, Germania
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dumneavoastră la adresa info@bayer.com sau să folosiţi formularul nostru de contact.

Înscrisă la Registrul Comerţului din regiunea Koln
(Amtsgericht): HRB 48248
Cod fiscal nr.: DE 123659859

Editat de:

Bayer SRL
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681, București, România.
Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998

E-mail: reception_romania@bayer.com
Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030

Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997

Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON