Imprint

Published by:
Bayer AG, Leverkusen, Germany
reprezentat prin Consiliul de Administraţie:
Werner Baumann, Preşedinte, Liam Condon, Johannes Dietsch, Hartmut Klusik,
Kemal Malik, Erica Mann, Dieter Weinand

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkusen, Germania
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dumneavoastră la adresa info@bayer.com sau să folosiţi formularul nostru de contact.

Înscrisă la Registrul Comerţului din regiunea Koln
(Amtsgericht): HRB 48248
Cod fiscal nr.: DE 123659859

Editat de:

Bayer SRL
cu sediul in Bucuresti, Șos. București – Ploiești, Nr. 1A, Clădire B, Etaj 1, Sector 1,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/1852/1997 si avand Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/1852/1997,
CUI: RO 9275030, capital social subscris si integral varsat 850.348.770,57 lei